اخبار

ارائه پوستر و بحث علمي در خصوص تحقيق انجام گرفته در تيم تحقيقاتي  دكتر_اردا_كياني در كنگره سال ٢٠١٩ ERS توسط ايشان [video width="480" height="480" mp4="http://drardakiani.com/wp-content/uploads/2019/10/72284185_171733620544709_5926471218065387119_n.mp4"][/video]...

دكتر اردا كياني طي عملي نو آورانه فيستول برونكوپلورال را به وسيله كارگذاري سرجي سل و تزريق خون اتولوگ به بيماري كه كانديد عمل جراحي نبود بستند [video width="640" height="352" mp4="http://drardakiani.com/wp-content/uploads/2019/08/arda.mp4"][/video]...

[video width="480" height="264" mp4="http://drardakiani.com/wp-content/uploads/2019/08/aa.mp4"][/video] خارج كردن #جسم_خارجي از راه #تنفسي#كودك ٢.٥ ساله كه خوشبختانه موفقيت اميز بود و از #عمل باز جلوگيري شد. ١٣٩٨/٠٤/٣١ [video width="480" height="264" mp4="http://drardakiani.com/wp-content/uploads/2019/08/67784964_1151246011725276_5498519661428241117_n.mp4"][/video]...