کلینیک ریه تهران افتتاح شد

کلینیک ریه تهران افتتاح شد

کلینیک ریه تهران

خیابان ولیعصر، بالاتر از بیمارستان دی، خیابان چهاردهم گاندی، پلاک ۱۱ ساختمان پزشکان شفق، طبقه اول
تلفن: ۰۹۳۳۱۶۵۰۱۹۰ ـ ۸۸۱۹۰۵۷۹ ـ۸۸۱۹۱۴۶۸ـ ۸۸۱۹۲۳۵۶ـ     riehtehran.ir اینستاگرام

No Comments

Post A Comment