معرفی

دکتر اردا کیانی پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1372 به پایان رساند و بین سال‌های 1378 تا 1383 دروه تخصص داخلی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران سپری نمود. وی، سپس، برای تکمیل تحصیلات خود وارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی شد و فوق تخصص خود را در روش‌های تهاجمی ریه و برونکوسکوپی در سال 1385 دریافت کرد.

 

مسئولیت‌ها

 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رئیس بخش اینترونشنال پولمونولوژی و برونکوسکوپی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 • رئیس بخش روش‌های تهاجمی ریه و آنكولوژی قفسه سينه در انجمن قفسه صدری ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن ریه ایران
 • کارشناس نظام پزشکی برای قصور پزشکی
 • کارشناس پزشکی قانونی برای قصور پزشکی

 

عضویت‌ها

 • عضو شورای پژوهشی مركز تحقيقات بيماری‌های نای
 • عضو هیات علمی پژوهشکده بیماری‌های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 • عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های تنفسی مزمن
 • عضو گروه تحقیق انجمن سارکوئیدوز بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 • عضو انجمن برانکولوژی و روش‌های تهاجمی ریه آمریکا
 • عضو انجمن ریه اروپا
 • عضو کالج پزشکان قفسه صدری آمریکا
 • عضو انجمن اینترونشنال پولمونولوژی اروپا
 • ‌‌‌‌عضو مجمع جهانی برونکوسکوپی و اینترونشنال پولمونولوژی